Едукација,
Творештво,
Рекреација

ЛОКАЦИЈА
РЕЗЕРВАЦИИ
КОМЕНТАРИ
ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
КОМЕНТАРИ
Доколку сакате да дадете коментар, забелешка или да поставите прашање, Ве молиме да го пополните следниот формулар (не заборавајте да ја внесете e-mail адресата на која сакате да Ви биде одговорено)!

Име и презиме:

Email:

Коментар / Прашање:©2008 Конгресен центар Охрид. Политика за приватност
ukim