Едукација,
Творештво,
Рекреација
ЛОКАЦИЈА
РЕЗЕРВАЦИИ
КОМЕНТАРИ
ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
КОНТАКТ
Адреса:

Конгресен центар – Охрид,
с. Коњско (близу до нас. Лагадин)
6000 Охрид
Македонија

Тел: + 389 (0)46 277 421;
Факс:+389(0)46 277 422;

E-mail:

kc@ukim.edu.mk
www.kco.ukim.mk

©2008 Конгресен центар Охрид. Политика за приватност